AMA VITAM

‘HOU VAN HET LEVEN ‘

 DRAAG ZORG VOOR UW GEZONDHEID


De praktijk is maandag 21/5/18 gesloten. U kan dan terecht op de wachtpost.

Patiëntenstop

Wij behouden voorlopig de patiëntenstop bij Ama Vitam wegens organisatorische redenen en dit voor onbepaalde duur. Wij willen u vriendelijk verzoeken om als nieuwe patiënt of nieuwe inwoner in Herentals een afspraak te maken bij één van de andere artsen in Herentals. Wij hopen in de toekomst wel opnieuw nieuwe patiënten te verwelkomen.


Nieuw medisch programma

Vanaf 9/1/2017 werken wij met een nieuw medisch programma. U dient hiervoor steeds uw ID-kaart te overhandigen aan uw behandelde arts, gelieve dus steeds uw ID-kaart mee te brengen aub.


Globaal Medisch dossier (GMD)

Uw GMD wordt voortaan elektronisch verlengd. ( U hoeft hiervoor niets te doen).

Wij dienen hiervoor uw IDENTITEITSKAART in te lezen. (minimum 1x per jaar , ook bij wijziging adres, ziekenfonds, vernieuwing ID-kaart en ...).

Dit houdt in dat u TOESTEMMING geeft dat uw medische gegevens uitgewisseld en geraadpleegd kunnen worden via e-Health door uw BEHANDELENDE (huis-)arts/specialist/apotheker.

voor meer info: www.ehealth.fgov.be

Gelieve dus telkens uw IDENTITEITSKAART mee te brengen aub