WELKOM IN ONZE PRAKTIJK !

 AMA VITAM

‘HOU VAN HET LEVEN ‘

 DRAAG ZORG VOOR UW GEZONDHEID


Vanaf 9/1/2017 gaan wij over op een nieuw computersysteem met een nieuw medisch programma. U dient vanaf dan steeds uw ID-kaart mee te brengen aub.


Wij hebben tijdelijk bij Ama Vitam een patiëntenstop wegens organisatorische redenen, waar wij nu een oplossing voor zoeken.

Maart 2017 hopen wij wel opnieuw nieuwe patiënten te kunnen verwelkomen.  Daarom moeten wij u vriendelijk verzoeken om een afspraak te maken bij één van de andere artsen in Herentals.Globaal Medisch dossier (GMD)

Uw GMD wordt voortaan elektronisch verlengd. ( U hoeft hiervoor niets te doen).

Wij dienen hiervoor uw IDENTITEITSKAART in te lezen. (minimum 1x per jaar , ook bij wijziging adres, ziekenfonds, vernieuwing ID-kaart en ...).


Dit houdt in dat u TOESTEMMING geeft dat uw medische gegevens uitgewisseld en geraadpleegd kunnen worden via e-Health door uw BEHANDELENDE (huis-)arts/specialist/apotheker.

voor meer info: www.ehealth.fgov.be

Gelieve dus telkens uw IDENTITEITSKAART mee te brengen aub