WELKOM IN ONZE PRAKTIJK !

 AMA VITAM

‘HOU VAN HET LEVEN ‘

 DRAAG ZORG VOOR UW GEZONDHEID


Vanaf 9/1/2017 werken wij met een nieuw medisch programma. U dient hiervoor steeds uw ID-kaart te overhandigen aan uw behandelde arts, gelieve dus steeds uw ID-kaart mee te brengen aub.

Wij behouden voorlopig de patiëntenstop bij Ama Vitam wegens organisatorische redenen en dit voor onbepaalde duur.  Wij willen u vriendelijk verzoeken om als nieuwe patiënt een afspraak te maken bij één van de andere artsen in Herentals.


Globaal Medisch dossier (GMD)

Uw GMD wordt voortaan elektronisch verlengd. ( U hoeft hiervoor niets te doen).

Wij dienen hiervoor uw IDENTITEITSKAART in te lezen. (minimum 1x per jaar , ook bij wijziging adres, ziekenfonds, vernieuwing ID-kaart en ...).

Dit houdt in dat u TOESTEMMING geeft dat uw medische gegevens uitgewisseld en geraadpleegd kunnen worden via e-Health door uw BEHANDELENDE (huis-)arts/specialist/apotheker.

voor meer info: www.ehealth.fgov.be

Gelieve dus telkens uw IDENTITEITSKAART mee te brengen aub